Rzeka Łobżonka

Długość rzeki: 76 km
Długość szlaku: 58 km
Łobżonka prawie w całości płynie przez Pojezierze Krajeńskie. W krajobrazie pojezierza przeważają ciągi niezbyt wysokich wzgórz morenowych, doskonale widocznych z kajaka oraz piaszczyste równiny sandrowe często poprzecinane rynnami jezior. Niestety Łobżonka nie przepływa przez żadne z nich. W dole swojego biegu rzeka dopływa do Doliny Środkowej Noteci będącej fragmentem Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej – erozyjnej doliny wielkiej rzeki odprowadzającej wody z topniejącego lodowca. W płaskim pejzażu przeważają łąki i pola.
Łobżonką spływa się zazwyczaj od Werskiego Mostu i najczęściej do Kościerzyna Wielkiego z uwagi na uciążliwą przenoskę tamże, ewentualnie do Wyrzyska. Dalej, już za Osiekiem rzeka płynie wśród łąk zbierając zanieczyszczoną wodę z kanałów melioracyjnych, jej przebieg jest uregulowany, a brzegi podwyższone. Dla doświadczonych kajakarzy i kolekcjonerów całych rzek nie powinno to jednak stanowić przeszkody, a płynąc dalej dopłyną oni do Noteci i tam na najbliższym moście mogą skończyć spływ. Do Łobżonki dotrzeć też można jednym z jej 2 urokliwych dopływów -Lubczą lub Orlą.
58,0. Werski Most; wodować kajak przed mostkiem drogowym; na łące na prawym brzegu . Przy drodze na lewym brzegu resztki gruzu po leśniczówce. Szerokość rzeki 4 metry. Odcinek łąkowo - leśny, liczne i dość ciasne zakręty do Dorotowa. Na łąkach możliwość biwakowania. Nieliczne zwalone drzewa.
56,0. mostek na drodze z Adamowa do Werska
50,0. Dorotowo, mosty drogowy i kolejowy. Na obu brzegach rzeki las. Zwalone drzewa nierzadko zmuszają do przeciągania kajaka. Brak dogodnych dojść do wody.
46,5. Drewniany mostek na ścieżce rowerowej; przed mostkiem na prawym brzegu możliwe miejsce na biwak na nadrzecznej polance lub na nie użytkowanej leśnej drodze, za lasem na prawo można udać się do wsi Rudna drogą leśną około 2,5 km. Wkrótce dwa kolejne dogodne miejsca na biwakowanie.
43,0. Rudna, wieś na rozległej polanie na prawym brzegu. Sklepy. Nurt całkowicie ustaje. Bez przeszkód przez zalany częściowo w wyniku spiętrzenia las z łąkami kosaćców oraz zarastający Staw Młyński dopływamy do pierwszej przenoski.
39,0. Witrogoszcz, elektrownia wodna. Przenoska od jazu przez bramę na kanał roboczy elektrowni po uzyskaniu zgody gospodarza obiektu i otwarciu przez niego bramy; w przeciwnym razie przenoska prawą stroną jazu na kanał ulgi, zmuszający do holowania kajaka. Na terenie elektrowni można biwakować za zgodą gospodarza obiektu. Dalej leśny odcinek, kolejne zwalone drzewa zmuszające do wysiadania z kajaka. Odczuwalny początkowo nurt szybko słabnie. Na brzegach łąki, z prawej szosa w pobliżu rzeki.
34,4. Łobżenica, drewniany mostek. W odległości około 1,5 km na prawym brzegu klasztor z XVII w. na Górce Klasztornej z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Rzeka rozlewa się w nieduży staw.
33,0. Łobżenica, most i elektrownia. Przenoska z lewego brzegu przez szosę i most na prawy brzeg poniżej jazu. Centrum miasteczka na prawym brzegu: dwa zabytkowe kościoły, kamieniczki z XVIII w., sklepy, bar. W rzece kamieniste przemiały, na dnie. Przy słabym poziomie wody konieczne holowanie.
31,8. Rataje, most kolejowy. Do Kościerzyna na brzegach łąki, na których można znaleźć miejsce do biwakowania, nurt odczuwalny, co pewien czas kamieniste przemiały.
28,3. Szczerbin, most.
27,0. Ujście rzeki Lubczy z lewej strony, prowadzącej czystą i przezroczystą wodę, stanowiącej przy wyższym stanie wody szlak kajakowy dostępny od jeziora Zakrzewskiego. Wkrótce na obu brzegach zabudowania wsi Kościerzyn Wielki, kładka.
25,5. Kościerzyn Wielki, most drogowy, elektrownia. Przenoska 50 m. wysepką miedzy odnogami rzeki, lądowanie na lewo od jazów, wodowanie u połączenia odnóg. W pobliżu sklep.
Zaczyna się najbardziej atrakcyjny, przełomowy odcinek rzeki: prąd szybki, kamieniste przemiały, nieznaczne bystrza, głazy w nurcie. Dwie wyspy opływamy lewą stroną. Rzeka płynie wąską doliną, jej zbocza są wysokie, zadrzewione.
22,0. Most kolejki wąskotorowej. Łobżonka wpływa w las. Oprócz przeszkód związanych z kamienistym dnem występują zwalone drzewa, wymagające czasem przeciągania kajaka. Po około 4 km las się kończy, na lewym brzegu możliwość biwakowania na łące.
17,5. Klewek, most i elektrownia. Przenoska lewym brzegiem przy jazie na kanał ulgi, holowanie do połączenia odnóg. Dalszy odcinek wiedzie przez pola i łąki, na których można szukać biwaków. Nurt odczuwalny, jeśli elektrownia nie pracuje, kamieniste przemiały. Na wysokim lewym brzegu gospodarstwa Wyrzyska Skarbowego.
13,3. Wyrzysk, most na szosie nr 10 z Bydgoszczy do Szczecina. Z lewej strony stadion piłkarski. Woda stojąca, wzdłuż Łobżonki z prawej strony miejski leśny ciąg spacerowy.
12,5. Wyrzysk, staw w centrum miasta w pobliżu neogotyckiego kościoła i rynku. Warto zwrócić uwagę na eklektyczno-secesyjną zabudowę centrum. Z lewej strony możliwość zakończenia spływu przy parkingu w parku. W celu kontynuacji spływu należy przenieść kajaki przez szosę lewą stroną za jazy, niewygodne zejście do wody przez barierkę, wodowanie w ujściu kanału ściekowego. Płytko, konieczne kilkukrotne wysiadanie z kajaka na mieliznach do połączenia z kanałem prowadzącym z elektrowni.
11,5. Wyrzysk, most. Prąd szybki, głazy, bystrza, w tym na wyłożonym betonowymi płytami brodzie, zwalone drzewa. Jest to najbardziej uciążliwy odcinek Łobżonki, zwłaszcza, jeżeli nie pracuje elektrownia w Wyrzysku.
9,0. Ujście rzeki Orlej z lewej strony, stanowiącej szlak kajakowy dostępny przy wyższym stanie wody od Więcborka. Nurt w Łobżonce coraz słabszy, przeszkód coraz mniej.
6,0. Pracz, most. Z prawej strony w odległości około 1 km w Osieku nad Notecią warto zwiedzić skansen archeologiczno-etnograficzny na terenie cmentarzyska sprzed około 2500 lat. Jaz - przenoska.
5,0. Most kolejowy. Łobżonka wpływa na teren bagnistej doliny Noteci, aż do ujścia odcinek uregulowany, wzdłuż rzeki stawy. Dwa mostki.
0,0. Ujście Łobżonki do Noteci w jej 168,5 km. Notecią można dopłynąć około 2,5 km do mostu na szosie z Osieka do Smogulca (droga nr 194) i tam skończyć spływ.
Generalnie trasa jest bardzo urozmaicona, za sprawą zmiennego charakteru rzeki i jej otoczenia. Mimo to, jest rzadko uczęszczana przez turystów-kajakarzy. Prawie brak infrastruktury pól biwakowych, agroturystyk. Jest za to mnóstwo łąk i polan, na których bez problemu można znaleźć dogodne miejsca do rozbicia namiotów.
Odcinki:
Werski Most- Witrogoszcz            19km
Witrogoszcz- Kościerzyn Wielki    14km
Kościerzyn Wielki- Wyrzysk         14km
Kościerzyn Wielki- Pracz              19km
 
Projekt i wykonanie: