Rzeka Debrzynka
 
Długość rzeki 43km
 
Debrzynka – lewy dopływ Gwdy, ma źródła w pobliżu wsi Wierzchowo w pow. Człuchowskim. Płynie cały czas w kierunku zachodnim i bieg ma bardzo urozmaicony. W pobliżu miasta Debrzno ( założone przez Krzyżaków w 1354r.) przepływa przez cztery malownicze jeziora( Żuczek, Debrzno, Dolne i Główna), następnie przecina niewielkie obszary lasów i wpada do Gwdy w Lędyczku ( boczny most(trasa Lędyczek-Złotów)
 
Debrzynka jest rzeką łatwą ale uciążliwą z uwagi na liczne pnie zwalonych drzew zalegające w korycie. Wąska rzeka ulega też zarastaniu przez nadbrzeżne wierzby i trzciny. 
Dostępna dla kajaków od Trudna(15km) z tym, że raczej tylko dla jedynek od Debrzna.
Projekt i wykonanie: