WAŁECKA PĘTLA KAJAKOWA: - Prowadzi przez jeziora: Raduń, Zielno, Smolno Wielkie, Smolno Małe, Sumile, Bytyń Wielki, Bytyń Mały i kończy się na rzece Dobrzycy we wsi Ostrowiec. Czas spływu to 3-4 dni.

GWDA - od jeziora Wielimie do Ujścia, 6-7 dni

PŁYTNICA - dopływ Gwdy od Sypniewa do Płytnicy, 2-3 dni (szlak trudny)

RURZYCA - dopływ Gwdy od Trzebieszek do Krępska, 2 dni

PIŁAWA - dopływ Gwdy od jeziora Komorza do Dobrzycy, 5 dni

DOBRZYCA - dopływ Piławy, od Machlin do Dobrzycy, 3-4 dni (szlak uciążliwy)

PIŁAWKA - od jeziora Bytyń do rzeki Dobrzycy, 2-3 dni (szlak uciążliwy)

GŁOMIA - dopływ Gwdy, od jeziora Złotowskiego do Dobrzycy, 2 -3 dni

ŁOBŻONKA - dopływ noteci, od Dorotowa do Osieka, 4-5 dni

Projekt i wykonanie: