Głomia
Długość rzeki ……51,8 km
Powierzchnia dorzecza ….. 570km2
Etapy:
Złotów – Krajenka …..16 km
Krajenka –Skórka……..18 km
Skórka – Dobrzyca ……..14 km
Rzeka bierze początek w pobliżu wsi Głomsk i płynie przez jezioro Głomskie. W swoim dalszym biegu zasila jeszcze dwa akweny złotowskie: Jezioro Baba oraz Jezioro Miejskie . W miejscowości Dobrzyca łączy się z Gwdą . Spływ kajakowy można teoretycznie zacząć już w Stawnicy , jednak jest to odcinek mało atrakcyjny i niedostępny dla kajakarzy przez większą część roku , ze względu na niski poziom wody. W przeszłości Głomia napędzała liczne młyny , których budynki dobrze zachowały się między innymi w Blękwicie i Krajence , Skórce oraz Dobrzycy.
Dolina Głomii to obszar stanowiący niezwykłe siedlisko przyrodnicze , objęte obszarem Natury 2000. Szczególnie cenne siedliska łąk i pastwisk przyrzecznych objęto ochroną czynną w formie użytku ekologicznego . Wszystkie   te działania zmierzają do ochrony niezwykłych gatunków roślin i zwierząt, które zamieszkują te tereny.
Płynąc Głomią zachowajcie niezwykłą czujność ! Rozglądajcie się za czerwończykiem nieparkiem – chronionym gatunkiem motyla . Może uda się wam wytropić jedną z chronionych ważek – rzeka jest siedliskiem trzepli zielonej i zalotki większej . Przy odrobinie szczęścia można trafić na żeremie , budowane przez bobry. Szukajcie ptasich norek , np. zimorodka , dość licznie zamieszkującego Głomię. W trakcie wiosennego spływu wypatrujcie na łąkach tokujących żurawi i bekasów. Niewykluczone , że będziecie mieli szczęście natrafić na tropy jelenia, sarny , dzika , a nawet wilka .
Ze względu na swoją różnorodność i malowniczość szlak wodny Głomii można polecić zarówno początkującym , jak i  doświadczonym kajakarzom. Etap pierwszy i drugi to odcinki raczej łatwe i dostępne dla początkujących . Trzeci etap jest nieco trudniejszy  bardziej uciążliwy , momentami dość wymagający dla poczatkujących .

100_0876 (1).JPG
Zdjęcie0360 (1).jpg
Inkedgłomia cala_LI (1).jpg
100_0890.JPG
102_0536 (1).JPG
głomia na strone2 (1).jpg
jaz na rzece głomia-wąsosz.jpg
głomia na strone5 (1).jpg
102_0562.JPG
Projekt i wykonanie: